0 %

Du är

den analytiska och eftertänksamma säljaren

Du jobbar lämpligen med företagsförsäljning eller försäljning av teknisk karaktär. Du trivs med komplexa affärer och ett brett tjänste- eller produktsortiment. Du kommer behöva tänka på hur du bemöter kunden så att du inte överinformerar kunden och försvårar dennes beslutstagande. Glöm heller inte att försöka förstå kundens synvinkel. Du kan bli en riktig försäljningsexpert och kommer aldrig ha en kund som blivit felinformerad.

 

Dig vill vi jobba med!

Drottninggatan 18B, ÖREBRO

+46 19 277 1259

© 2019 ALDOVO

Stäng meny